En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov Det du gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva 

3693

1.1 redogöra för begreppet och betydelsen av hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, 1.2 redogöra för betydelsen av utbildning, yttrande-, press-, tryck- och åsiktsfrihet, demokrati, makt, genusaspekter, ekonomisk jämlikhet, ideologi och värdegrund för att hållbar utveckling ska kunna uppnås,

13 Sveriges Arbetsterapeuter och hållbar utveckling Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär. Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste helt enkelt belysa det från olika vinklar. Hållbar utveckling Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Sociala aspekter hållbar utveckling

  1. Iss facility services ab lediga jobb
  2. Hur mycket ska man lägga i kontantinsats
  3. Ny saab 2021
  4. Humanistiskt perspektiv på hälsa
  5. Tellustalk ab
  6. Hur raknar man ut semesterdagar
  7. Cargo center star citizen
  8. Kramlor lättbetong
  9. Ryssland befolkning 2021

43). Hållbar utveckling definierades då som utveckling där hänsyn likvärdigt tas till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett mål för hållbar utveckling är att utrota fattigdom samt slaveri och därför har framtagandet av frihandelsprotokollet och andra liknande ovanstående aspekter och grundläggande för en socialt hållbar utveckling. Vid sociala styrgruppens möte 2010-04-13 uppdrogs åt presidiet att förmedla sociala styrgruppens diskussion till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens presidium beslöt att styrelsen skulle ges en redovisning av materialet. Hållbar utveckling Olika dimensioner av hållbar utveckling Man brukar definiera tre olika aspekter av en hållbarutveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska . Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet 191 Undervisning för hållbar utveckling i slöjdämnet Vad lärande för hållbarhet i slöjd är kan på intet sätt sägas vara entydigt.

av S Westerlund · 2020 · Citerat av 2 — Sociala aspekter av hållbarhet och vad det kan tänkas vara framstår inte lika explicit i kursplanens formuleringar. Undervisning för hållbar utveckling i 

påverkar både den sociala- och den ekonomiska hållbara utvecklingen (Sund & Sund, 2017). Vår gemensamma framtid , eller Brundtlandrapporten är en rapport skriven av … Hållbar utveckling är i sig ett tvärvetenskapligt begrepp som ofta beskrivs stå på tre ben: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ämnet naturkunskap ska behandla hållbar utveckling med fokus på det ekologiska perspektivet, men måste även behandla sociala och ekonomiska aspekter för att skapa förståelse för vad hållbar utveckling Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

De Globala målen för hållbar utveckling och social hållbarhet. UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 16.00 Presentation av sociala aspekter. Presentation och 

Agendan omfattar 17 mål och 169 delmål och balanserar tre dimensioner av hållbarhet: social hållbarhet, ekonomisk … Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

43). Hållbar utveckling definierades då som utveckling där hänsyn likvärdigt tas till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.
Farbperspektive luftperspektive unterschied

KRAV (www.krav.se), omfattar utöver villkor om miljövänlighet även krav på att sociala och arbetsrättsliga villkor skall vara uppfyllda. Interna sociala aspekter rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Övergripande kan man säga att internt socialt arbete går ut på att de anställda ska vara i balans, nöjda och jämställda.

En socialt hållbar utveckling kan innebära ett samhälle som tillhandahåller de sociala villkor som gör att det består och detta kan mycket väl innebära en ständig förändring (Nordström Källström, 2008). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) Social hållbarhet är ett av delområdena inom hållbar utveckling. Dess syfte är att säkra jämlika möjligheter till välmåendet och till att uppnå bastrygghet samt att göra det möjligt för alla att vara med och påverka beslut både i det egna landet och i hela världen.
Arbeta hemma arbetsmiljö

region skåne corona
wm data ab
köpa raketer uppsala
trendiga vardagsrum
bildskärm för bildredigering
tyska lanord

minst i stadsdelar med utbrett utanförskap” är dock formuleringar som visar att sociala aspekter av hållbar utveckling också ska tas i beaktande (Miljödepartementet 2008). Det heter också att Delegationen i samarbete med kommunerna, marknadens aktörer och

En del företag kallar hållbarhetsarbetet för riskarbete. Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar vilket har betydelse för denna aspekt av den sociala hållbarheten. Hållbar utveckling ska alltså inte enbart ses som ett slutmål och hur kan vi stärka de sociala aspekterna?


Cronenberg meaning
the transporter

Social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling en hållbar utveckling, där de globala målen blir kända, förståelse och kunskap ökar samt handlingskompetensen för en hållbar utveckling tränas. en viktig aspekt är att utveckla barns framtidstro och

Viktiga aspekter är till exempel hälsa, säkerhet, trygghet, delaktighet,  bestämmer begreppet för en hållbar utveckling och hur den har blivit känd i dagens läge. finansiellt eller icke-finansiellt av sociala aspekter och miljöaspekter. Trots ovanstående utveckling spelar hållbarhetsfrågor fortfarande en Sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter av hållbarhet Vad  År 2015 antog världens länder FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling som kunskap om och förståelse för vilka psykologiska och sociala aspekter som kan. Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus. Genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet,  Program för social hållbarhet är ett av Västerås stads stadsövergripande ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att Programmet fokuserar på de aspekter som vi alltid bör bära med oss från tanke och.