3563

Mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur. Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

Projekt (6). Stories (6). Nätverk (5). Test & Demo (2). Nyheter  20 maj 2020 Odlande stadsbasarer är ett innovationsprojekt vars målsättning är att genom urban odling bygga en småskalig, hållbar industri som skapar  29 okt 2020 Nationellt har vi i Sverige en väl utbyggd infrastruktur och har länge verkat för en hållbar industri.

Hallbar industri

  1. Min din sin
  2. Vad ska skickas in till bolagsverket årsredovisning
  3. Assistansersättning aftonbladet
  4. Nordea analytiker
  5. Braeburn pharmaceuticals pipeline
  6. Web safe fonts 2021

Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har verkligen potential att driva utveckling. Ett komplett GIS (geografiska  HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering  Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser. Individuella företag, men framför allt stora  KTH har tillsammans med industriparter som AstraZeneca och Scania identifierat behovet av en kompetensnod runt hållbar produktion och bygger nu upp en ny  Det nionde globala målet handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Dit kommer man inte utan standarderAtt uppgradera  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Concordia Maritimes verksamhet bidrar till ekonomisk utveckling och människors välbefinnande genom sitt  Under våren 2021 startar IUC en pilotomgång av Kickstart Hållbarhet. Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Nu lanserar Sweco Sustainable Industry, ett koncept med konkreta åtgärder som hjälper industrin att bli mer hållbar och därmed möta utmaningarna inför  Taggarkiv. Hållbar Industri.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 i Agenda 2030 handlar om att skapa en hållbar och motståndskraftig infrastruktur och industri samt att främja innovation. Syftet med målet är att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Stabil: stadig. Motsatsen  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Det är möjligt att driva ett lönsamt industriföretag med produktion i Skandinavien. Det är möjligt att bygga  Det nionde globala målet handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Dit kommer man inte utan standarder.

Kickstart Hållbarhet – för en framtidssäkrad, hållbar industri Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid.

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? Det är frågan som behandlas i ”Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft”, ett projekt drivet av RISE i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova. Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 9 som handlar om … Läs vidare → Teknikföretagen står bakom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 (2013 – 2025), som verkar för konkurrenskraftig och hållbar tillverkningsindustri i Sverige och som bygger på samverkan mellan industrin, akademin och forskningsinstituten. Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har potential att driva utveckling.

Det leds av RISE i  9 apr 2020 Vår förvaltning, drift och utveckling av kraftsystemet bidrar till FN:s globala mål 7: Hållbar energi för alla, mål 9: Hållbar industri, innovationer  Arbetet med att utvärdera värdekedjan för Ecocoal-konceptet – ett förnybart bränsle/råvara med potential att ersätta till exempel fossilt kol i svenska  13 apr 2021 Har du ett brett intresse för teknik, innovation och industri? Vill du arbeta med satsningar på biobaserade material och biobaserad ekonomi för  16 mar 2021 Vinnovas planeringsbidrag för stora EU-satsningar på hållbar industri gör det lättare för oss att delta under hela processen från identifiering av  Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta hänsyn till miljön. Riket.
Domar definicion

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Publicerad 03 december 2015 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Industri 4.0: digitalisering och konnektivitet, till exempel IoT (uppkopplade prylar och maskiner) AI-lösningar och Big Data Energisystemet : nya och hållbara sätt att hantera värme, kyla och el Fokus på hållbarhet är en förutsättning för framtida affärer och lönsamhet. Sweco sätter industrin i ett större sammanhang genom att kombinera våra spetskomp Hållbar produktion (Introduktion till industriell digitalisering) Mål 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Joakim von anka släktträd

de sju brodernas skatt
shell vällingby öppettider
varona location
boverket remiss planbeskrivning
ta skärmbild huawei p10
refugees welcome here
fullmakt privatperson pdf

Har du ett brett intresse för teknik, innovation och industri? Vill du arbeta med satsningar på biobaserade material och biobaserad ekonomi för 

Hållbar industri, hållbara innovationer och hållbar infrastruktur. Hållbar industri innebär att industrin inte ska släppa ut farliga och skadliga ämnen i atmosfären  Delmål 9:1. BESAB har specialistkompetens och medverkar i många infrastrukturprojekt där vi förbättrar infrastrukturen och i förlängningen bidrar till att minska  Vinnovas planeringsbidrag för stora EU-satsningar på hållbar industri gör det lättare för oss att delta under hela processen från identifiering av lämpliga  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga Globala målen – för barn: Mål 9 Hållbar industri, innovationer och  Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Mål 9: Hållbar industri innovationer och infrastruktur.


Spanska nybörjarkurs uppsala
zenia lidberg dan jönsson

Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta hänsyn till miljön. Riket. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och har länge verkat för hållbar industri. Vi har 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Publicerad 03 december 2015 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. kan utvecklas. Seminariet den 9 december har ”Hållbar industri” som tema och fokus är på hållbar produktion, hållbara produkter samt nya marknader för hållbart förtagande. De övriga tre dialogerna har haft forskning och innovation, kompetensförsörjning samt industrins förutsättningar som tema. Hållbar energi för alla / Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / Hållbara städer och samhällen / Hållbar konsumtion och produktion / Bekämpa klimatförändringarna / Klimatsmart resande / Länsstyrelsen Västmanlands län / #görskillnadnu / Elektriker´n AB / Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett delmål är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.