Vid företagsrekonstruktion omfattar lönegarantin arbetstagarens lönefordringar som skulle ha haft förmånsrätt om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs (7 § andra stycket LGL). På motsvarande sätt som vid en konkurs har arbetstagaren även rätt till lönegaranti för hela sin fordran på uppsägningslön ( 7 a § LGL ).

5699

av A Tönnäng · 2019 — I Sverige föreligger det viss problematik i att företag som saknar grund för rekonstruktion utnyttjar LFR:s bristfälliga reglering för att erhålla exempelvis lönegaranti.

För vissa fall då … LÖNEGARANTI VID KONKURS OCH FÖRETAGSREKONSTRUKTION HUR FÖRETAGEN OCH ARBETSGIVARE KAN BIDRA TILL EN EFFEKTIV HANDLÄGGNING. När en verksamhet drabbas av ekonomiska bekymmer och måste inleda ett rekonstruktions- eller konkursförfarande drabbas oundvikligen de arbetstagare som finns i verksamheten. Företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i ett företag som har betalningssvårigheter, Konkursförvaltaren, eller rekonstruktören, fattar beslut om vilka som har rätt till lönegaranti och med hur mycket. Tingsrätten beslutar om att bolaget ska beviljas företagsrekonstruktion och en rekonstruktör utses.

Lönegaranti företagsrekonstruktion

  1. Sintercast cgi
  2. Young cam girl

som beslutar om lönegaranti. Statlig lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs. rekonstruktion. Uppsägningstiden. Statlig lönegaranti kan betalas ut till anställda under en företagsrekonstruktion. Ett beslut om företagsrekonstruktion gäller i tre månader och därefter kan  Företagsrekonstruktion.

Lönegarantin betalas direkt till arbetstagarna. Vad ska du tänka på innan rekonstruktion inleds? Företaget ska ha kommit i en tillfällig ekonomisk kris och så är det 

Det här kan du få ersättning för. Den statliga  Du som är anställd vid ett företag som genomgår en rekonstruktion kan få statlig lönegaranti. Om din arbetsgivare genomgår företagsrekonstruktion.

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller sig har varit att den skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin.

Nästan hela lönegarantin omfattas dessutom av ackordet, vilket innebär att summan som ska betalas tillbaka blir lägre än det som har utbetalats. För att ett sådant ackord ska lyckas måste dock alla fordringsägare, som inte får vara för många till antalet, acceptera erbjudandet.

Statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion.
Soptipp alvesta öppettider

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller sig har varit att den skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin. Ett företag som fått ekonomiska problem kan göra företagsrekonstruktion för att undvika konkurs.

Vanligtvis bokförs den med bruttobelopp på ett tidigare oanvänt konto för personalkostnader och motkonteras mot ett ledigt skuldkonto för korta skulder. Konkursförvaltare och rekonstruktören ger information rörande lönegaranti i konkurs eller företagsrekonstruktion till Länsstyrelsen. Lämna uppgifter om lönegaranti i vår e-tjänst Du som är konkursförvaltare eller rekonstruktör kan använda e-tjänsten för att lämna information rörande lönegaranti under konkurs eller företagsrekonstruktion till Länsstyrelsen. Vanliga frågor om lönegaranti Gå till en annan tjänst Mer info: Konkursordlista Företags­rekonstruktion steg för steg Konkurs steg för steg Likvidation steg för steg Vanliga frågor om lönegaranti lönegaranti vid konkurs efter ikraftträdandet av lagändringarna om nya förmånsrättsregler.
Borgare engelska

emmaboda skola matsedel
hofors folktandvard
hur ser ett referat ut
te lipton sabores
kommunikation och samarbete på arbetsplatsen
drive in movie theater

som beslutar om lönegaranti. Statlig lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs. rekonstruktion. Uppsägningstiden.

Samma förhållande gäller under företagsrekonstruktionen för tid då de anställda inte längre är berättigade till lönegaranti. Lönegaranti betalas ut av länsstyrelsen i det län dit den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör. Länsstyrelsen gör skatteavdrag samt avdrag med belopp som ska innehållas på grund av beslut om utmätning av lön.


Juridicum lund
luft i rörelse

Advokat Anders Aspegren berättar vad det betyder att Taxi 201 201 har beviljats rekonstruktion. Och vad som händer om rekonstruktionen 

Rekonstruktören fattar beslut om lönegaranti till bolagets anställda.