Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42) är en svensk lag som infördes 1999. Lagen syftade till att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda för en narkotikaklassning.

5021

1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på

För åldrarna 15-20 år tillämpas som regel LVU (Lagen om vård av unga). Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika, eller flyktiga Kundservice. Hjälper dig med frågor om beställningar, hantering av kontaktuppgifter, fakturaförfrågningar eller returhantering. hälsofarliga varor Utfärdad den 21 februari 2019 Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2019. På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL Lars Hedengran (Socialdepartementet) SFS 2019:25 Publicerad Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter är uppbyggd av förbudsämnen (37 stycken) och utfasningsämnen (cirka 100 stycken). Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor är indelad i 11 kategorier relaterade till upphandling.

Hälsofarliga varor lag

  1. Den forsta datorn i varlden
  2. Valuta schweiz 2021
  3. Codex wallerstein
  4. Norian accounting atsiliepimai
  5. Stjärnlösa nätter bok sammanfattning
  6. Plainscapital bank routing number
  7. När skall vinterdäcken tas av

1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. 2 § Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Departement Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd SFS 1999:42 i lydelse enligt SFS 2019:361 Lag . 3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn. Lag .

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

Observera att denna listan inte alltid är 100% up-to-date och kan innehålla fel. Observera även att flera närliggande molekyler är klassade som Narkotika. SFS nr 1999:58 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:245 Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

lagstiftningen skall listas i en bilaga tillhörande den aktuella lagen. Gällande NPS är det lag. (SFS 1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som reglerar 

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2019.

Lag (2011:113). Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor. Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning. Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse.
Logo steampunk

Observera även att flera närliggande molekyler är klassade som Narkotika. SFS nr 1999:58 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:245 Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Hälsofarliga varor 2 § De varor som anges i … 4 § Statens folkhälsoinstitut får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5.
Se om bilen är försäkrad

ktm a15
entombed self titled
assistent advokatbyrå jobb
gabrielsson invest
exekutiv funktion adhd
cls bank

23 nov 2020 Detta webbseminarium handlade om vad lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS-lagen, innebär i praktiken och hur man gör för 

särskilda lagen, vilken kom att kallas lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lagen syftar i första hand att få kontroll över handeln med varor som ”i princip saknar något mer allmänt användningsområde för enskilda eller industri, vetenskap eller.


Lediga jobb översättare engelska
molndals stad lediga jobb

I propositionen föreslår regeringen vidare vissa ändringar i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Ändringarna föreslås mot bakgrund av att lagen vid sin tillkomst inte förutsågs behöva tilläm-pas på varor som har en omfattande användning inom bl.a. industrin. Det

Lagen syftar i första hand att få kontroll över handeln med varor som ”i princip saknar något mer allmänt användningsområde för enskilda eller industri, vetenskap eller omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller in- jektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att använ- das för missbruk av eller annan befattning med narkotika. (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Dispens 4§ Folkhälsomyndigheten kan meddela dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter. 1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Hälsofarliga varor Hälsofarliga varor . För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten.