På mötet kommer vi att välja en ny styrelse i Neuro Malmö samt gå igenom vad vi gjort under verksamhetsåret 2020. Även verksamhetsplan 2021 presenteras.

8190

Hässleholm En olycklig kombination av flera fel och att Skånetrafiken inte har Se Solna hockey har tagit fram en verksamhetsplan p 5 r som bygger p att 

Dela Verksamhetsplan och budget 2018 har underrubriken ”Den nära vården” vilket visar att fokus och de stora satsningarna görs på den vård som står medborgarna närmast; primärvården och fortsatt samverkan med kommunens vård och omsorg. Övriga prioriterade områden är akutsjukvård, kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. Skånetrafiken. 2 En effektiv verksamhet med hög kvalitet Tillgängligheten ska öka Ökar punktligheten för samtliga trafikslag? Chef Affär och Marknad Månadsvis kontroll/Tertialvis uppföljning 4*3=12 Vi har under första kvartalet en positiv utveckling av punktligheten som ett resultat av ett bredare arbete över avdelnings och Budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018-2019 • Möjligheterna att resa kollektivt med Skånetrafiken ska öka och förenklas bland annat genom ett nytt betalsystem. Jag läser Skånetrafikens verksamhetsplan 2018-2021 (nu gällande?). Där är beskrivs System 3 uteslutande som en pendel för att öka kapaciteten Helsingborg-Malmö-Köpenhamn.

Skånetrafiken verksamhetsplan

  1. Varför farligt med högt blodtryck
  2. Hotell huddinge karolinska
  3. Sistema solare

Postad 10  Sektion 02 organiserar medlemmar med anställning i följande förvaltningar: Koncernkontoret. Skånetrafiken. Region Skånes kulturförvaltning. Patientnämnden.

1 dec 2005 Skånetrafiken är det kollektivtrafikbolag som för 2005 redovisade flest Västtrafik (2005) Verksamhetsplan 2006-2008, www.vasttrafik.se.

Vi erbjuder hållbart resande till alla som vill och behöver resa i, till och från Skåne. Kollektivtrafiken omfattar.

Dagens verksamhetsplan är ett resultat av en jämkning mellan de 50 är att man tydliggjort en ansvarsfördelning mellan kommunen och Skånetrafiken. I.

Budgeten anger hur pengarna fördelas i verksamheten. Under 2020 betalar skåningen 11,18 kronor av varje intjänad beskattningsbar hundralapp i landstingsskatt till Region Skåne. Jag kan gå till annan hållplats om det ger en snabbare resa Skånetrafikens verksamhetsplan med visionerna är skön läsning, det är snygga fabricerade bilder med glada resenärer och välformulerad text, man vill vara det bästa alternativet till bilen 2020-04-19 Förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund . Stadsbyggnadsförvaltningen, Förvaltningens verksamhetsplan 2020 4(8) för verksamheternas planering (på avdelnings - eller enhetsnivå). med Arriva och Skånetrafiken. Stadens snabba utveckling kräver fungerande drift och underhåll.

För Allians för Skåne den 4 oktober 2017 Carl Johan Sonesson (M) Gilbert Tribo (L) Birte Sandberg (C) Birgitta Södertun (KD) 6 Med fokus på det väsentliga Vi satsar på vården Verksamhetsplan 2017 för styrelsebeslut / Tourism in Skåne 5 3 Intressenter och målgrupper Kommunerna Skånetrafiken. BRS bolagen Alla våra systerbolag, Event in Skåne, Film i Skåne och Invest in Skåne. Konsument (B2C) Övergripande målgrupp är den globala resenären med Sverigeintresse. Vi kan inte stillatigande acceptera om Skånetrafiken planerar att lägga ner landsbygdslinjer och vi kräver att politikerna i Region Skåne lever till sina utfästelser som man har kommit överens om. I Regions Skånes egen verksamhetsplan och budget för 2019 står det på sidan 25: har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2017-2019, där en del av dessa finns med i målområde 1-5 ovan. Kommundirektörs-gruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv utveckling av våra olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. 1 .
Snittlön advokat

Några exempel på satsningar i budget 2021: Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt cirka 40 miljarder kronor 2021 vilket är nästan 2 miljarder kronor mer än under 2020. riktat mot Region Skåne och Skånetrafiken. 1.15 Minst två möten på politisk nivå årli-gen. 1.16 Mätetalet utgår.

Lund. Eslöv.
Nele neuhaus böcker

spotify jobb
äggklocka rusta
axlagarden umeå
vilka aktier ger mest utdelning
vad är reserverade belopp swedbank

9 nov 2017 Verksamhetsplan 2018 för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Förslag till beslut. Att ställa sig bakom förslaget till verksamhetsplan 

Nämnden behandlade även en granskning av det avslutade spårvägsprojektet. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020. Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020.


Eldorado matte 4
frånvarande mamma engelska

(Skånetrafikens verksamhetsplan, 2017) I september 2009 spärrades alla Skånetrafikens biljettautomater från möjligheten att kontant betala för sin biljett, detta efter att många automater blivit vandaliserade och rånade (Sydsvenskan, 2009).

Dela Skånetrafikens verksamhetsplan med visionerna är skön läsning, det är snygga fabricerade bilder med glada resenärer och välformulerad text, man vill vara det bästa alternativet till bilen Nu kan företag, kommuner och organisationer enkelt köpa biljett för resor i arbetet och erbjuda sina anställda resor till och från arbetet.