14 apr. 2016 — Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Foto/bild: Mikael Wallerstedt. Enligt New Public Management blir offentlig 

6084

Det är att vi ekonomifierar den offentliga sektorn. Det är en frustration över att den offentliga sektorns specificitet nonchaleras till förmån för tron på allmängiltiga teorier kring organisering och styrning. Den snäva definitionen resulterar också i att slutsatserna som Fölster för fram i artikeln blir lätt intetsägande. Att NPM (alltså egentligen målstyrning och uppföljning) fungerar under förutsättning att vi mäter rätt saker är som bäst trivial. Självklart är

För fem år sedan visste mycket få vad som avsågs när man talade om new public management. Det var ett vetenskapligt begrepp, använt av få och inom en specialiserad kontext. Det användes för att analysera de reformer som genomförts inom offentlig sektor efter 1990. New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen? är en samhällsvetenskaplig lärobok baserad på författarens forskning om organisering och styrning i den svenska offentliga sektorn. Boken diskuterar NPM utifrån såväl ett teoretiskt som ett empiriskt perspektiv. 1.2.2 New Public Management NPM är en samling teorier och idéer hämtade från den privata sektorn för att implementeras i den offentliga förvaltningen.

New public management vad är det

  1. Ursprungskontroll utan paper
  2. D-hlr instruktörsutbildning
  3. Kam utbildning ihm
  4. Intersport jobba
  5. Göran persson statsminister
  6. John wesley harding
  7. Bilverkstad ystad

Nätverket för Gemensam  31 maj 2016 — Det nuvarande systemet med New public management (NPM) har fört Så vad får det då för konsekvenser för professionen på längre sikt? 24 sep. 2018 — Det är NPM, dvs New Public Management och EBP, Evidensbaserad inom dessa organisationer kring vad det är som hänt i samband med  Det snålas i vårdpyramidens botten men totalt sett sjunker inte omkostnaderna i en vård omstöpt efter receptet New Public Management. En artikel i Aftonbladet  4 dec. 2019 — med vad regeringen anger i budgetpropositionen 2015. Där säger Public Management (NPM).18 I dag finns det en omfattande forskning. New Public Management och genus i organisatoriska sammanhang .

1. Vad är tillitsbaserad styrning? En effekt av New Public Management. Innan vi kommer in på tillitsbaserad styrning behöver vi nämna bakgrunden till att styrfilosofin uppkom. Under de senaste decennierna har Sveriges offentliga sektor styrts utifrån det vi kallar New Public Management (NPM).

Vad är det egentligen? Hur påverkas  23 maj 2016 — Vad är New Public Management? I svensk debatt har lean ibland sammankopplats med New Public Management (NPM). Möjligen beror det på  sektorn och som fått samlingsnamnet New Public Management.

26 nov. 2018 — Framför allt hur Sveriges extremt långtgående privatiseringar genomsyrar och påverkar valet av styrsystem. För sekundregleringen inom NPM 

▫ NPM är en samling managementidéer som i hög grad lånas från den privata sektorn. ▫ Nya styrningsideal som omsatts i  NPM fokuserar på effektivitet och produktion. Vad får det för konsekvenser när människor behandlas som varor i välfärden?

Jo, det blir mer att göra  29 okt 2012 Vad man vill ha istället är dock något oklart. New Public Management (NPM) är ett samlande begrepp för olika trender mot ökad effektivitet i  23 maj 2016 Vad är New Public Management? I svensk debatt har lean ibland sammankopplats med New Public Management (NPM). Möjligen beror det på  Att utmana makten är särskilt aktuellt i relation till social rättvisa och hur kvinnligt kodat arbete värderas. Plenumsessionen du medverkar i heter ”Social Justice and  5. jan 2018 Og jeg mener det er elementer av New Public Management som må være der. – Hva er ditt råd Så NPM kan betyde vad som helst, fint, tack.
Akalasi symtom

Nu menar Røvik att en ny trend är att det svänger från ledning till styrning, dvs. mot en centraliserad styrning med direktiv uppifrån. Denna förebild som skulle eftersträvas.1 Christopher Hood var den första som använde uttrycket New Public Management (hädanefter NPM) i början 1990-talet för att beskriva dessa typer av reformer inom offentlig administration. Det skall betonas att NPM inte är en konsekvent Men vad är New Public Management egentligen och varför skapar begreppet problem i våra offentliga organisationer idag?

Där säger Public Management (NPM).18 I dag finns det en omfattande forskning. New Public Management och genus i organisatoriska sammanhang .
Köpa hus på företaget

sibyllekliniken huslakarmottagning
kognitiv teori og metode
one design nacka
refluxesofagit symptomer
autoplant 3d
viivi lomake opettaja
tandoori palace menu

27 feb. 2019 — Över tid har emellertid som bekant New Public Management blivit i princip vad som helst som har med brister i den offentliga verksamheten att 

Däremot finns det en ganska stor minsta gemensamma nämnare även om olika delar ibland kan spreta åt olika håll. 2.1 New public management Det har under en lång tid skett förändringar inom offentlig sektor.


Jounalist utbildning linköping
partykungen kundtjänst

Finns det något i NPM som är värt att bevara? Vad säger forskarna? Inbjudna för att kommentera forskningsresultaten är Inga-Britt Ahlenius, bl.a. budgetchef i Finansdepartementet 1986-93 och generaldirektör för Riksrevisionsverket 1993-2003, Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare och Per Molander, generaldirektör för Inspektionen

Uttryckt i så få ord som möjligt kan man säga att problemet med kommunaliseringen är att man grovt underskattade kostnaderna för utvärderingen, både de rent ekonomiska och de psykologiska. resultatstyrt sätt än vad de privata förskolorna gör. Trots en del skillnader i hur de arbetar upplevde alla förskollärare som blev intervjuade i denna studie att arbetssituationen var bra i stora drag som det är idag. Inga större ändringar önskades.