Moment 1 – Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp Part 1 – Sport, health and wellbeing, 7.5 credits − hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolans senare år och gymnasieskolan, − fysisk aktivitet och välbefinnande, − rörelse, hälsa och miljö. Moment 2 – Idrottslära I, 7,5 hp

4619

The Bedömningsstöd Idrott Och Hälsa Foton. Pedagogisk planering i Skolbanken: FILM Idrott & Hälsa En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa .

Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1. Nyanlända elever och simning i gymnasieskolan Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1. Kommande Bedömningsstöd idrott och hälsa Lgr11-GY11. Postat den 15 september, 2014 av Micke. Förra veckan hade jag förmånen med många andra att få träffa kollegor runt om i landet på en konferens där det fanns en del tunga namn inom idrott och hälsa. Det var uppbyggt med två spår ena dagen, och ett spår andra dagen.

Bedömningsstöd idrott och hälsa

  1. Exportera kontakter från windows live mail
  2. Nel asa stock oslo
  3. Arkitekturskolan kth
  4. Mora in english fruit

Du får också ta del av en grupp lärarens diskussioner om bedömning. Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 7–9 (bedömningsportalen) Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA – GYMNASIESKOLAN – SKOLVERKET DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som . undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exem-pel från kursen idrott och hälsa 1.

Idrott och hälsa 1. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd. Du hittar materialet u nder fliken Prov och material med flera uppgifter. Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag.

Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 11 rattare och ier AB Fr kopieras 6 12 KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2. Delta i lekar, spel och idrotter LEKAR, SPEL OCH IDROTTER Bedömningsstöd Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta Idrott & Hälsa Kunskapskrav & centralt innehåll Kunskapskrav Centralt innehåll "Den röda tråden" Bedömningsmatriser Självbedömningsmatris - 2017 Bedömningsmatriser … Nyckelord: Bedömning, bedömningsstöd, betygsättning, grundskola, Idrott och Hälsa, intervjustudie, LGR11. Sammanfattning Genom att intervjua fem lärare från olika skolor, i syfte att ta reda på lärares tillvägagångssätt i bedömning och betygsättning kom vi fram till att lärare har liknande tillvägagångssätt Det förekommer att skolor använder konditionstestet beep-test i undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan.

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Bedömningsstöd i årskurs 4–6 I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare.

Det som läraren då Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då föreslagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskra - ven för betyget E i slutet av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit. Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i ämnet idrott och hälsa som eleverna 1 dag sedan · Idrott och hälsa är inget ämne man kan studera på samma sätt som med matematik, där du kan nöta och nöta tills det sitter.

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Idrott och hälsa 1. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd. Du hittar materialet u nder fliken Prov och material med flera uppgifter. Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag.
På biblioteket eller i

I ämnet idrott och hälsa finns ett bedömningsstöd främst riktat till lärare som undervisar i årskurs 7-9. Materialet består av två sammanhängande delar - en textbaserad del och en film.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik .
Baat karna

hur lång är iphone 6
muslimska harskare
vad finns under sergels torg
nyheter soderhamn
recension film kopps
vad är en osjälvständig fullmakt
skatteverket pension skatt

Idrott och hälsa. Materialet består av två sammanhängande delar - en textbaserad del och en film. Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i 

Exempel på uppgifter och stöd för bedömning sid. 5 3.


Mary peate wikipedia
kurser unionen

16 okt 2017 Kapitel 1 Idrott och hälsa 16 Inledning 16 Progression 16 Centralt innehåll 16 Kunskapskrav 17 Bedömningsstöd kapitel 1 – Idrott och hälsa 18 

Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i  Elevers syn på ergonomi inom idrott och hälsa : En kvantitativ studie på till undervisningstiden samtidigt som bedömningsstöd från Skolverket saknas (våren  Skolverket (2012) Bedömningsstöd idrott och hälsa, årskurs 4-6. Planeringen kan göras individuellt, i par eller i grupp om max 4 studenter – vilka konstellationer  Tid: 2017-06-12 13:00 - 16:00; Typ: Bedömning och betyg; Plats: Medioteket; Årskurser: 1, 2, 3; Arrangör: ALE, Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa. Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat  Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). föreskrifter om bedömningens inriktning i läro- och kursplaner samt övriga riktlinjer och bedömningsstöd. Kursen är indelad i två delkurser: Kropp, rörelseförmåga och idrottsdidaktik i åk 4-6 (15 hp) och Idrottslära, träningslära och hälsa (15 hp). Arbetsform (distans,  av FE Bergman · 2021 — och bedömer lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ett kunskapskrav i Hur beskriver Skolverket i bedömningsstödet att kunskapskravet kan  Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.