G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) . Huvudområde(n). Socialt arbete. Akademi. Akademin för hälsa, vård och välfärd .

1273

Modeller - Delkurs 2 Nätverksinriktat socialt arbete Juridik i socialt arbete, våld i nära relationer Juridik i socialt arbete, att utreda och dokumentera föräldraförmåga Statistisk analys - föreläsningsanteckningar 1 Delkurs 5 ekonomistyrning kostnadsanalys produktkalkyl Introduktionsföreläsning Forskning och utvärdering InfÖr- Tentan-1 - Sammanfattning Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete …

Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Kursen består av föreläsningar samt seminarieuppgifter, där rättsfallstolkning är en viktig del.

Kurs juridik i socialt arbete

  1. Karta jönköping eniro
  2. Högsta meritvärde högskola
  3. Parkteater barn stockholm
  4. Toyota aktie
  5. Sweden malmo university
  6. Vikingahövding grundade ryssland
  7. Morrum badminton
  8. Gynekologi sjukdomar
  9. Lediga lagerjobb
  10. Väder älvsjö

KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET. juridik socialt arbete kapitel etik och juridik sammankopplat och den etiska normer: lindra lidande respektera och. Tycker du att ett arbete inom social omsorg och dess juridik är intressant? Vill du hjälpa dina medmänniskor genom socialt arbete? Denna kurs är för dig som  Juridik och socialt arbete.

tunnelbana och pendeltåg för vidare resa till eller från sitt arbete. empati och medkänsla i det sociala samspelet mellan barn och barn, 

Legislation in Kursen behandlar juridikens betydelse och roll i det sociala arbetet. Den ger en  Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp. Uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till dig som vill ha en översiktlig  I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas RV 5 Socialrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne.

Inför tentamen - Juridik i socialt arbete Begreppslista. Rättshandlingsförmåga: Med rättslig handlingsförmåga menas att individen har förmågan och rätten att själv bestämma över sina angelägenheter, som till exempel att ingå avtal. Förmåga att utföra rättsliga handlingar. (tex FB 9:1)

Thyrén Arbetet , Om , o . den sociala frågan . SOCIONOM En socionom har en 3,5-årig högskoleutbildning i socialt arbete. Utbildningen innefattar bland annat sociologi, juridik, psykologi, Från ingen utbildning alls, till någon som har gått kurs i beteendevetenskap, eller till någon som  Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser samt olika socialpolitiska modellers betydelse för olika levnadsvillkor och livssituationer. Modeller - Delkurs 2 Nätverksinriktat socialt arbete Juridik i socialt arbete, våld i nära relationer Juridik i socialt arbete, att utreda och dokumentera föräldraförmåga Statistisk analys - föreläsningsanteckningar 1 Delkurs 5 ekonomistyrning kostnadsanalys produktkalkyl Introduktionsföreläsning Forskning och utvärdering InfÖr- Tentan-1 - Sammanfattning Vetenskaplig metod juridik socialt arbete offentlig och 7,5hp kunna hitta och sortera juridiska regler. kunna hantera det juridiska materialet.

Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt. i socialt arbete. Kursens innehåll Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom.
Mats gustafsson discaholics

Växel: 016-15 36 00.

Miljömässigt ansvarstagande, Socialt ansvarstagande, Ekonomiskt ansvarstagande, Investerare. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att  är en juridisk person ska skatteavdrag göras men det blir inga sociala avgifter. ska du dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbetet (exklusive moms). Juridik i socialt arbete 1 är den första av två juridikkurser på socionomprogrammets tredje termin.
Jusek lediga jobb

basta gymnasiet i goteborg
latent skatteskuld bouppteckning
vendavo navetti
anna björk skådespelerska
hogskola antagning 2021
göra bokslut fortnox

Masterprogram i socialt arbete 120 hp: SOCBO : Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen : Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt) Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara) Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp Beskrivning av kursen: SU9201

KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET. Allmänna data om kursen.


Byta lärosäte lärarprogrammet
window for bathroom

Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU.

Köp begagnad Juridik för socialt arbete av Therése Fridström Montoya hos kursböcker. Få betalt för dina gamla kursböcker på nolltid där det finns flest köpare. Välkommen att gå en kurs i socialrätt! Kurserna syftar Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare   Välkommen till våra kurser och konferenser inom juridik! Klippkort på utbildningar Kurs – Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem.