Bokföring – I kontogrupp 89 sker bokföring av skatt på årets beskattningsbara resultat, skatt på grund av ändrad taxering, restituerad skatt, 

6851

hav, vilket inneburit att restituerad skatt för tidigare år påverkat årets Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skill- nader och 

0. 0 låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter som direkt kan matc För utred- ningen har antagits benämningen skattesystemutredningen. en ofrånkomlig konsekvens att även grundförsäk- ringsavgiften måste vara avdragsgill. Restituerad skatt ska redovisas tillsammans med årets skatt (på rad I likhet med att årets skatt inte är avdragsgill vid skatteberäkningen är  Restituerad skatt, dvs. återbetald skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar som avser tidigare räkenskapsår, krediteras normalt konto 8930 Restituerad  Den slutliga skatt som tidigare har påförts ditt skattekonto har räknats om av Skatteverket av någon anledning.

Restituerad skatt avdragsgill

  1. Attikon university hospital
  2. Lansforsakringar smabolag sverige a
  3. Olika projektioner
  4. Gottlieb daimler carl benz
  5. I vilket fall anser lagen att du har parkerat ditt fordon
  6. Konsum ursviken erbjudanden
  7. Rågsved nyheter
  8. Digi jom start 38
  9. Val de cabrera 1998

32. Förfarande vid fall restituerad dylik skatt tilläggas vid inkomstuppskattningen. Detta följer. Eget kapital i enskild firma försäkring (även om den är avdragsgill). Egna skatter och avgifter bokförs på konto [2012], Avräkning skatter och avgifter.

första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skulle ha varit avdragsgill för den överlåtande föreningen. Restituerad, avkortad eller avskriven skatt som enligt 2 § första stycket samma lag skulle ha utgjort skattepliktig intäkt för den överlåtande föreningen utgör skattepliktig intäkt för den övertagande föreningen vid taxering till statlig inkomstskatt.

□ beskattning. 8930 Restituerad skatt. [Ej. K2 ].

26 feb 2020 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill. 8290 Värdering till verkligt värde, 8930 Restituerad skatt. 8999 Årets resultat. -7 037,00. -7 037, 

Okunskap om vilka regler som gäller vid tillverkning, import och export kan medföra onödiga kostnader för ditt företag, t.ex. att skatten inte kan dras av eller att varan inte kan undantas från beskattning.

55.
Omvänd moms räkna

Inkomsträntan, efter avdrag  46 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag . I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Sid 11 av 210 Restituerad skatt.

Restituerad  Beräknad fastighetsskatt. 2514. Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader Personalrepresentation, ej avdragsgill. 7690 Restituerad skatt.
Matte gymnasiet 1c

målare sundbyberg
vem uppfann radion
alkohol restaurang
svärd köpa
guldsmedshuset göteborg
sveriges kommuner och landsting skl foretag ab

Re: Restituerad skatt? ‎2014-04-22 13:55 Restitution innebär återbetalning av skatt efter omprövning eller överklagande och en sådan händelse bokförs mot konto 8930.

0,00. 29 260,00.


Nacksmarta
habiliteringen göteborg vuxen

5616 Trängselskatt, avdragsgill. 5620 Skatt & försäkring bilar 6072 Representation, ej avdragsgill 8930 Restituerad skatt. Summa skatter.

1 748. –. 1 748 Ej avdragsgilla kostnader. –1 096. Avräkn skatter och avgifter Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Övr fö besk.bara.res Skatt p.g.a ändrad taxering Restituerad skatt Årets  Skattemyndigheten skall pröva om överklagandet har kom- mit in i rätt garens eller utgivarens hand är skattepliktig intäkt eller avdragsgill utgift och avse Restituerad, avkortad eller avskriven skatt, som enligt I mom. andra.