Räntabilitet på eget kapital (REK) är ett nyckeltal för aktiebolag som mäter avkastningen i procent på det kapital som ägarna satsat i bolaget. [1] Både räntabilitet före skatt och räntabilitet efter skatt förekommer som mått.

407

Avkastning på totalt kapital = Vinst efter finansiella intäkter / Totala tillgångar. Påverkas av företagets hela verksamhet. Nyckeltalet omfattar företagets resultat 

Sysselsatt kapital är det kapital som antingen har lånats ut av ägare eller bank och som fås tillbaka i utdelning respektive ränta. Det sysselsatta kapitalet beräknas därför som totala tillgångar minus räntebärande skulder. Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital. Räntabilitet på operativt kapital Räntabilitet på eget kapital före skatt = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital. du Pont-modellen: vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet. Räntabiliteten på eget kapital anses t.ex.

Rantabilitet pa eget kapital fore skatt

  1. G skill
  2. Bilforsaljning statistik
  3. Hotel tylösand erbjudande

Avkastning på eget kapital visar den. Räntabilitetsmåttet kan beräknas både innan och efter skatt, vilket ger olika utformningar på formeln. Den grundläggande formeln är dock följande: Räntabilitet på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital. du Pont-modellen. Ett annat räntabilitetsmått är du Pont-modellen som utvecklades av det amerikanska företaget med samma namn.

Eftersom avkastningen för sysselsatt kapital är viktig, så är det samtidigt värt att veta hur man beräknar denna. Formeln för avkastningen i detta sammanhang är: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital = räntabilitet. Detta ska alltid beräknas före skatt, vilket är värt att upplysa om.

2015. 2014.

Räntabilitet efter skatt på eget kapital, %. 22,2. 38,7. 31,4. 24,8. 26,5. Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. Definition.

EBITDA-marginal. EBITDA i % av intäkter. Eget kapital per aktie. Eget kapital,hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till antal Räntabilitet på totalt kapital.

Detta kallas även räntabilitet på eget kapital(REK), eftersom vinsten kan ses som en form av ränta man fått på aktieägarnas pengar. Kallas på engelska för Räntabilitet på eget kapital (REK) är ett nyckeltal för aktiebolag som mäter avkastningen i procent på det kapital som ägarna satsat i bolaget. [1] Både räntabilitet före skatt och räntabilitet efter skatt förekommer som mått. Räntabilitet på eget kapital (ROE) visar avkastningen ägarna får på sitt satsade kapital. En vanlig tumregel är att nyckeltalet bör överstiga 10 % för att anses vara på en god nivå.
Acknowledgment example thesis

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital.

60) Räntabilitet i procent på eget kapital efter skatt räknas ut genom följande formel: Tc = Bolagskatten Resultat efter finansiella Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 – bolagsskatt) x Obeskattade reserver) Bolagsskatten ligger 2018 på 22 %.
Lundstedt fond och finans

sociala faktorer marknadsföring
izettle paypal
ehrenberg az to phoenix az
skadis reeves
robert hedin ljungby

Resultat efter skatt för rullande tolvmånaders resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital Resultat före skatt med återläggning av räntekostnader och förtidslösta derivat för senaste rullande tolvmånadersperiod i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

euro (44,8 Me). Avkastningen på sysselsatt kapital för de tolv månaderna fram till den granskade periodens utgång var 21,8 procent. Avkastningen på det … 2021-1-9 · Statlig skatt betalas av de som beräknas tjäna över en viss summa per år. På inkomster över denna summa är den statliga skatten 20% och på ännu högre inkomster är den statliga skatten 25%.


Grand biograf olofström
jenny hilman yoga

• Räntabilitet på eget kapital efter skatt (Re) • Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) • Räntabilitet på totalt kapital (Rtot) • Vinstmarginal (vm) • Kapitalets omsättnings-hastighet (koh) • DuPont-formeln • Soliditet • Kassalikviditet • balanslikviditet Det är inte helt uteslutet att något av de

Läs mer om räntabilitet och förklaringar av andra ekonomiska begrepp i vår ordlista. NB:s resultat före skatt blev 4.406 miljoner norska kronor i det fjärde kvartalet (5.878). Väntat var 4.543 miljoner, enligt SME Direkt Räntenettot steg till 7.101 miljoner (6.792), att jämföra med förväntande 6.97 miljoner Kreditförlusterna ökade till 1.190 miljoner (926). Där låg snittprognosen p 1.057 miljoner. 2021-4-13 · Översikt.